Xây dựng máy tính

Làm mới

Chi phí dự tính: 0 đ

1. Bộ vi xử lý - CPU
Chọn Bộ vi xử lý - CPU
2. Bo mạch chủ
Chọn Bo mạch chủ
3. RAM
Chọn RAM
4. HDD
Chọn HDD
5. SSD
Chọn SSD
6. VGA
Chọn VGA
7. Nguồn
Chọn Nguồn
8. DVD
Chọn DVD
9. Vỏ Case
Chọn Vỏ Case
10. Màn hình
Chọn Màn hình
11. Bàn phím
Chọn Bàn phím
12. Chuột
Chọn Chuột
13. Tản nhiệt
Chọn Tản nhiệt
14. Fan CPU
Chọn Fan CPU
Chi phí dự tính: 0 đ